Problemy zdrowotne współczesnego świata prezentacja

Pobierz

Zjawisko to polega na niezaspokojeniu elementarnych biologicznych potrzeb człowieka.. Duże nakłady na opiekę zdrowotną .. Otyłość jest chorobą, która wymaga leczenia pod nadzorem lekarza, najlepiej bariatry.. Konflikty mi ędzynarodowe • Poj ęcia • Podział konfliktów • Źródła konfliktów • Zapobieganie konfliktom • Przyczyny konfliktów • Przebieg wybranych konfliktówProblemy współczesnego świata: cyberprzemoc, dopalacze, alkohol.. • Degradacja gleby • Klęski żywiołowe DZIAŁANIA NA RZE Z OHRONY ŚRODOWISKA • Zasada zrównoważonego rozwojuLekcja historii dla uczniów 8 klasy Szkoły PodstawowejSpośród wszystkich badanych 14,2 proc. wskazało bezrobocie i problemy ekonomiczne jako największe bolączki współczesnego śwata.. Niedożywienie jest także przyczyną wielu chorób.. R. NPP NE Opracowała Anna Kodyniak i Helena Tomaszewska.. Rozpatrując globalne problemy, możemy wyróżnić cztery ich typy: - zapewnienie trwałego pokoju oraz bezpieczeństwa międzynarodowego;We współczesnym świecie najistotniejszym problemem stają się szanse i za-grożenia bezpieczeństwa nie tylko jednostek, ale również ładu społecznego, naro-dowego, ponadnarodowego, międzynarodowego i międzycywilizacyjnego.. Problemy te wynikająna przykładz różnicw ochronie zdrowia.PROBLEMY EKOLOGICZNE • Zakłócenie równowagi środowiska • Skażenie wody i powietrza • Kwaśne deszcze • Dziura ozonowa • Efekt cieplarniany (w ciągu najbliższych 50 lat temp..

Zagrożenia i problemy współczesnego świata prezentacja.

W środę 4 marca 2020r odbyło się spotkanie klasy 2r i 2d z przedstawicielem Wieruszowskiej Policji - aspirantem sztabowym panem Damianem Pawlakiem.. Zdaniem niektórych specjalistów, światowa produkcja żywności może obecnie .Społeczne problemy współczesnego świata - dylematy ochrony środowiska .. także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, przyczyniając się bowiem do zwiększenia obszarów o wilgotnym i gorcym klimacie, wpą łynę-Dział: Problemy współczesnego świata.. Prezentacje przygotowała Natasza Bogacka.. Jedna ósma ludności świata mieszka w Afryce, głównie .Nie chodzi tutaj o bagatelizowanie zagrożenia wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa, tylko o zwrócenie na inny rosnący problem współczesnego świata… Cichą, współczesną epidemię… Nie rozpoznasz ich po kaszlu czy gorączce, wbrew stereotypom często funkcjonują w świecie normalnie, wykonując swoje codzienne obowiązki, dopóki nie nastąpi moment krytyczny.Dobrym przykładem problemów z zanieczyszczeniem powietrza, ale też sposobu radzenia sobie z nimi jest miasto Meksyk gdzie 3 miliony samochodów spala codziennie 17,3 mln litrów benzyny i 5 mln litrów oleju (dane z 1997 r.), co daje 75% wszystkich zanieczyszczeń powietrza tam występujących.dział: Zagrożenia i problemy współczesnego świata..

liczba ludzi mających problemy z nadwagą w PRA sięga 20%.

Konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być wielorakie: większe zapotrzebowanie na żywność, większe zanieczyszczenie środowiska, większa podatność na wojny i epidemie, mówiąc krótko - większe kłopoty.Zagrożenia i problemy współczesnego świata prezentacja - YouTube.. Nowotwory złośliwesąprzyczynąśmierci ponad 8 mln osób w ciągu roku.Prezentacja programu PowerPoint Author: Jupiter Scorpion Created Date: 6/6/2016 10:09:00 AM .Ochrona zdrowia.. Częstość kontaktów usuwa niepewność, normalną w kontaktach z nowo poznanymi osobami, które nawet gdy są bardzo interesujące, to trudno przewidzieć, jak się zachowają.Problemy społeczne współczesnego świata Problemy zdrowotne W krajach rozwijających się pomimo wydłużenia średniej długości życia z 40 lat w 1950 r. do 63 lat w 1990 r. choroby w dalszym ciągu zbierają śmiertelne żniwo.Zagrożeniami współczesnego świata są : kryzys klimatyczny spowodowany zbyt dużą ilością wytwarzania dwutlenku węgla CO2, prowadzi on do zmian temperatur i wymierania zwierząt Wojna nuklearna spowodowana zbyt dużą rywalizującą i nie chęcią państw posiadających ową brońprezentacje multimedialne Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie rozszerzonym, przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).Choroby przewlekłe stają się epidemią współczesnej cywilizacji i stanowią główną przyczynę zgonów w krajach wysoko i średnio rozwiniętych..

If ...Wiele jest bowiem obszarów, które zmagają się z problemami, jakich nie zna reszta świata.

Degradacje gleby.. na Ziemi wzrośnie o 5 stopni .). To właśnie w rodzinie, jak w soczewce, odbijają się problemy współczesnego świata, które osłabiają kondycję rodziny i zagrażają jej integracji i autonomii.Problem głodu na świecie jest największą klęską humanitarną i moralną współczesnego świata.. Kwaśne deszcze.. Pan Pawlak krótko opowiedział jak wygląda praca policjanta i jakie wymogi trzeba spełnić żeby pracować w służbach .Choroby, na które aktualnie chorujemy na świecie mają zupełnie inny charakter niż te, z którymi borykali się nasi pradziadkowie 100 czy 200 lat temu.. To dramat, który powoduje zgony milionów osób (zwłaszcza dzieci).. Ostrzegano, że to jak bardzo "skurczył się" współczesny świat i jak łatwo się po nim podróżuje, umożliwia szybkie .PROBLEMY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA - BEZROBOCIE Następstwa bezrobocia Frustracje i niezadowolenie społeczne NASTĘPSTWA BEZROBOCIA Patologie społeczne Niewykorzystana siła robocza Niższa produkcja Pogorszenie poziomu życia bezrobotnych Marginalizacja Kryzys psychiczny Konflikt z prawem Niechęć wobec rządzących MigracjaGłód i niedożywienie jako problem współczesnego świata.. Szczególnie zaniepokojeni tym są millenialsi z Afryki Subsaharyjskiej (22 proc.).. Na pierwszym miejscu znalazło się zanieczyszczenie powietrza, na ósmym - odmowa szczepień .Największe zagrożenia dla świata 2021: zniszczenie środowiska, choroby i kryzys finansowy..

światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje otyłość za globalną chorobę XXI wieku.Przeludnienie to poważny problem współczesnego świata.

w USA, Finlandii, Wielka Brytanii, Grecji prawie co trzeci obywatel ma nadmierną masę ciała.. Dla porówania wskazało na ten problem 8,3 proc. respondentów z Eurazji.. Afryka jest najbiedniejszym kontynentem na kuli ziemskiej, dotkniętym wieloma plagami - takimi jak malaria oraz AIDS - a także miejscem, gdzie największa część ludności cierpi niedożywienie lub nawet głód.. Wszyst-kie te problemy sprawiły, że na początku XXI wieku mamy do czynienia z wielomana przemiany dokonujące się w świecie społeczno-kulturowym, które wpływają na socjalizację i wychowanie w rodzinie (Tyszka, 2004; Kawula, 2005; Dubis, 2015a).. Globalne ocieplenie.. Klęski żywiołowez geopolitycznych uwarunkowań współczesnego świata, a właściwie jego wielobieguno-wości - jeżeli jeszcze nie w pełni ukształtowanej formalnie, to będącej in statu nascendi.. Wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiły się tzw. choroby cywilizacyjne, które zagrażają nawet życiu pacjentów na całym świecie.. Wynika to główniez przedstawionego już wcześniej podziału na bogatą Północ i biedne Południe.. W 2006 roku Global Risk Report (Globalny Raport Ryzyk - red.) na liście największych zagrożeń umieszczał pandemię..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt