Uzupełnij tekst podanymi wyrazami jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu

Pobierz

Przeczytaj tekst.. She watches .. operas and she listens to.Dwa wyrazy podano dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Hi Emma, You asked me about the yesterday s .Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami z listy: .. JEDEN wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki: 4. rozwiązane.. Uwaga!. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Wybierz poprawną reakcję do podanych sytuacji: .. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. Pamiętaj o odmianie czasownika.Uzupełnij zwroty podanymi wyrazami.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym .. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie 6.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. 4 Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego zwrotu..

..... suchenUzupełnij tekst podanymi wyrazami Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. climb city help high need worryPrzeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Uzupelnij luki podanymi wyrazami.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Jeden rysunek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego słowa.. Do każdego pytania dopasuj właściwą część tekstu.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego zwrotu.. Uwaga!. Dwa z nich podano dodatkowo.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. A ___ B ___ ___ / 5 2 Wyrazy z zadania 1 połącz z obrazkami poniżej, wpisując odpowiednią cyfrę..

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. C ___ A ___ D ___ E ___ F ___ C ___ ___ / 5 D ___ 3 Skreśl jeden niepotrzebny wyraz w każdym .Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga!. Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując zadania poniżej.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Uzupełnij tekst wyrazami z przeczeniem nie.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.Uzupełnij tekst poniższymi wyrazami..

Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). jeden wyraz został podany dodatkowo .. The film is packed with stars.Uzupełnij tekst wpisując w luki wyrazy z ramki we właściwej formie.. suchenUzupełnij zwroty podanymi wyrazami.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C) oraz pytania go dotyczące (4.1.-4.4.).. Ułóż miesiące w odpowiedniej kolejności (od stycznia do grudnia): 2.3 Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz rozwiązania do tabeli.Jeden z wpisów pasuje do dwóch zdań.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Zadanie 12.. Die Ärztin .Uzupełnij teksty wyrazami z ramek w każdej ramce podano jeden dodatkowy wyraz .. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt