Cechy opisujące ludność indii i chin

Pobierz

Indie są drugim po Chinach najludniejszym państwem na świecie 1,08 mld (2005).. Ludność Indii w 2016 roku przekroczyła 1,2 mld, a średnia gęstość jest zwiększona do 363 osób na 1 kilometr kwadratowy.. Ludność Indii stanowi ok. 1/6 populacji świata a średna gęstość wynosi 328 osób/km².. Indyjski), który oblewa Ocean Indyjski.. Nauczyciel: Aneta BułkowskaLiczba ludności Indii powinna prześcignąć populację chińską w ciągu siedmiu lat, a liczba mieszkańców Nigerii przewyższy liczbę Amerykanów i stanie się trzecim co do wielkości regionem świata pod względem liczby ludności, na krótko przed 2050 rokiem - sugerują oenzetowscy eksperci.. Dane te są jednak szacunkowe i mogą znacznie różnić się od rzeczywistych, gdyż w Indiach nie prowadzi się ewidencji ludności, ani spisów powszechnych ludności.Indie to drugi, po Chinach, najludniejszy kraj świata, w którym mieszka ok. 18% ludności świata.. koncentruje się we wschodniej części kraju (ok. 1/3 pow. Chin); najgęściej zaludnione ( osób na km 2) są: delty Jangcy i Rz. Perłowej, równina Chengdu oraz nadmor.. na km 2 (2004); rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne; ok. 95% mieszk.. Indie - środowisko przyrodnicze .. Skład narodowy Chin reprezentują: Chiński Han (93%); mniejszości narodowe w postaci Zhuang, Hui, Manchu, Tybetańczyków, Ujgurów i innych (7%).1. część prow.Średnia gęstość zaludnienia: 328 osób/km²Wyznaniahinduiści - 80,5% muzułmanie - 13,4% chrześcijanie - 2,3% sikhowie - 1,84% (gł..

Podkreśl cechy opisujące ludność Indii.

Rozkład wiekowy populacji: 22,9% ludności (319 814 998) poniżej dwudziestego roku życia, 64,5% ludności (902 900 023) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 12,6% osób (176 493 091) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.Liczba ludności wynosi 1 200 000 000 osób, a średnia gęstość zaludnienia - 115 os/km².. opisuje położenie geograficzne Eurazji na podstawie mapy.. oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic.. Eksplozja demograficzna rozpoczęła się w latach 70. kiedy to w latach przybyło prawie 140 mln ludzi, a dziesięć lat później ogólna liczba ludności wzrosła aż o 160 mln.. Przyczyny różnicy między zaludnieniem we wschodniej , a zachodniej części Chin .. Cechy japońskiego i chińskiego rolnictwa.. określa cechy położenia Chin na podstawie mapy ogólnogeograficznej lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu zaawansowanych technologii w Chinach wymienia główne uprawy w hinach i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej określa położenie geograficzne Indii Uczeń: opisuje linię brzegową Azji naTemat 3.. Republika Indii jest trzecim co do wielkości powierzchni państwem Azji i siódmym na świecie.. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 291 347 596 (27,7%) w 2000 roku do 492 130 000 (35,2%) w roku bieżącym..

wymienia cechy ukształtowania powierzchni Azji na ...

Od 1980 gęstość zaludnienia Indii uległa zmianie z 234,4 na 460,4 w 2019 roku.Ludność w Chinach reprezentuje 1,3 miliarda ludzi (137 osób mieszka na 1 km2).. Na półwyspie panują zróżnicowane warunki naturalne - występują góry, wyżyny, niziny oraz pustynie.• określa cechy położenia Chin na podstawie mapy ogólnogeograficznej • lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu zaawansowanych technologii w Chinach • wymienia główne uprawy w Chinach i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej • określa położenie geograficzne Indii • porównuje liczbę ludności Chin i IndiiŚrodowisko przyrodnicze, ludność i gospodarka Chin, Japonii oraz Indii.. Monsun letni i zimowy.nach i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej • określa położenie geograczne Indii • porównuje liczbę ludności Chin i Indii oraz odczytuje z wykresu ich prognozę • wymienia największe aglomeracje w Indiach i wskazuje je na mapie • wyjaśnia znaczenie terminu slumsy • wymienia główne rośliny uprawnePowierzchnia Chin wynosi 9 562 911 km², a liczba ludności 1 390 000 mln osób.. Uważa się, że w 2010 roku, liczba osób zamieszkujących Indie, wyniesie .Liczba ludności kraju wynosi nieco ponad 1 mld, a średnia gęstość zaludnienia - 323 os/km².. Liczby te są znacznie zwiększyć obciążenie na polach uprawnych..

Podstawowe terminy, cechy charakterystyczne związane z poznanymi państwami.

Na tej lekcji nauczę się określać położenie geograficzne Chińskiej Republiki Ludowej w Azji, porównywać dane statystyczne opisujące powierzchnię i liczbę ludności Chin z danymi dotyczącymi innych państw, wskazywać kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz przedstawiać znaczenie Chin w gospodarce światowej.Religie Indii hinduizm System kastowy Wyzwolenie w hinduizmie Definicja i klasyfikacja hinduizmu Lista postaci z mitologii indyjskiej buddyzm dźinizm sikhizm chrześcijaństwo islam Religia Chin Tradycyjny system wierzeń kontynuowany był przez większość dynastii chińskich od czasów dynastii Shang (1766 p.n.e.) do upadku ostatniej dynastii Qing w 1911 roku.15.. Stolicą Chin jest Pekin (21 mln mieszkańców).i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie mapy gospodarczej określa położenie geograficzne Indii porównuje liczbę ludności Chin i Indii oraz odczytuje z wykresu ich prognozę wymienia największe aglomeracje Indii i wskazuje je na mapie wyjaśnia znaczenie terminu slumsy Uczeń: opisuje linię brzegową Azji nai społeczne Chin z uwzględnieniem przyrostu naturalnego na podstawie analizy danych statystycznych omawia znaczenie nowoczesnych kolei w rozwoju gospodarczym Chin omawia kontrasty etniczne, językowe i religijne w Indiach charakteryzuje cechy gospodarki Indii i możliwości ich rozwoju omawia znaczenie ropy naftowejokreśla cechy położenia Chin na podstawie mapy ogólnogeograficznej ..

Jest to bardzo trudne do dostarczania żywności dla wielu ludzi, a problem jest potęgowany każdego roku.ludność.

opisuje przebieg trzęsienia ziemiopisuje ekstremalne zjawiska klimatyczne i ich skutki w Japonii opisuje skutki występowania tajfunów na obszarze Japonii • omawia bariery utrudniające rozwój gospodarki Japonii • omawia znaczenie i rolę transportu w gospodarce Japonii • omawia cechy gospodarki Chin • analizuje wielkości PKB w Chinach na tle innych krajów świataWymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 w roku szkolnym 2018/19.. Położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni Indie położone są na subkontynencie Dekan (Płw.. wskazuje na mapie i podaje nazwy wybranych nizin, wyżyn i gór Azji.. Państwo w obecnej formie powstało po wojnie domowej toczonej miedzy komunistami i nacjonalistami w 1949 r. Skutkiem wojny pozostaje de facto niepodległy Tajwan (Republika Chińska), teoretycznie część Chin.. Chiny - najludniejszy kraj świata.. wyraźna hierarchiczność w firmach, system kastowy, wykształcona anglojęzyczna kadra pracownicza, stroje kobiece zakrywające ciało, przewaga mężczyzn, powstawanie i rozwój slumsówpołożenie Indii i cechy środowiska geograficznego • problemy demograficzne • największe aglomeracje • przyczyny powstawania slumsów • określa położenie Indii i cechy środowiska Półwyspu Indyjskiego • przedstawia problemy demograficzne kraju • porównuje liczbę ludności Chin i Indii oraz odczytuje z wykresu prognozę dla .5. w Pendżabie) buddyści - 0,76% dźiniści - 0,4% żydzi, parsowie, bahaiści klimat: Zwrotnikowy, na północy zwrotnikowo-monsunowy, na południowym zachodzie wilgotny, stopniowo przechodzi w suchy w zachodniej części Niziny Hindustańskiej, w Karakorum i Himalajach podzwrotnikowy górskiRzeki Indii należą do zlewiska Oceanu Indyjskiego.W roku 2020 liczba ludności w Indiach wynosiła 1 383 198 000. wymienia i wskazuje na mapie elementy linii brzegowej Azji.. Obszar kraju obejmuje 3 mln 166,4 tys. km Indeks górny 2 2, czyli ponad 10‑krotnie więcej niż Polska.Indie są drugim państwem na świecie pod względem liczby ludności - w 2015 roku liczyły 1 mld 311,1 mln mieszkańców, co stanowiło 17,8% ogółu .Struktura społeczna Chin wskazuje na podział 678 403 000 kobiet oraz 721 225 000 mężczyzn, co daje średnio 1 063 mężczyzn na 1000 kobiet.. Cywilizacja Indii i Chin - wykład _____ I.. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,2 lat do 30,8 obecnie.. Językiem urzędowym jest hindi , ale używa się także języka angielskiego.. Przyczyny i skutki konfliktów na Bliskim Wschodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt