Przekształć podane zdania na czas przeszły perfekt

Pobierz

Ich kenne Monika nicht.. Question from @Arasz113 - Gimnazjum - Język niemieckiApr 15, 2021Przekształć zdania na czas przeszły Perfekt.. 5.Der Sportler lauft… poniżej.. Do stworzenia zdania w Perfekt potrzebujesz jak wspomniałam dwóch czasowników: Jeden czasownik pomaga tylko stworzyć zdanie i nic nie oznacza (Hilfsverb).. - czas przeszły Perfekt czasowników słabych (Wiederholung - powtórzenie).. Język niemieckiCzas przeszły Perfekt jest jednym z najważniejszych czasów przeszłych w języku niemieckim.. 10.Haben Sie heute Vormittag viel Zeit?Pytanie brzmi: Przekształć na czas przeszły Perfekt : 1.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Przekształć zdania na czas przeszły Perfekt.. 7.Daniel mochte…Małgorzata Stefaniak.. Na drugie miejsce w zdaniu dajemy `haben` lub `sein` w zależności od osoby.. - czas przeszły Perfekt czasowników mocnych (Einprägung - utrwalenie).przekształć zdania na czas przeszły Perfect: 1.Ich bleibe lange in der Schule.. Poniższy tekst można pobrać tutaj: VIII_-_Materialy_do_samodzielnej_pracy_Perfekt.pdf.. 6.Czas Perfekt tworzymy w następujący sposób: trzeba to zapamiętać, na koniec zdania zawsze dajemy czasownik, który odpowiednio się zmienia, ale powiem o tym później.. Futur I tworzy się poprzez odmieniony czasownik "werden" i drugi czasownik w bezokoliczniku na końcu zdania..

Przekształć podane zdania na czas przeszły Perfekt.

9.Er bricht sich ein Bein.Przekształć podane zdania na czas przeszły perfekt (oczywiście po niemiecku, ale dobrze też gdyby były przetłumaczone).. J. Niemiecki.. CZASOWNIK POSIŁKOWY HABEN - ODMIANA Czasownik posiłkowy "haben" - L. mnoga Czas przeszły Perfekt - Czasownik posiłkowy "haben" Czasownik posiłkowy "haben" - L. mnoga Czas przeszły Perfekt - Czasownik posiłkowy "haben"Przekształć podane zdania na czas przeszły Perfekt!. Używamy go do wyrażenia dokonanej czynności, która miała miejsce w przeszłości (chodzi o dokonany lub nie aspekt czasownika*).. Takim pomocnikiem w zdaniu może być "haben" lub "sein" Drugi czasownik jest na końcu zdania i wyraża czynność (Partizip II).Przekształć podane zdania na czas przeszły Perfekt: 1.. Odmiana sein ich bin - ja jestem du bist - ty jesteś er/sie/es ist - on/ona/ono jest wir sind - my jesteśmyTworząc zdania w czasie przeszłym Perfekt musisz najpierw odmienić czasownik haben lub sein w czasie teraźniejszym.. Zaloguj Ich laufe jeden Tag im Park.Jak tworzy się czas przeszły Perfekt?. Przekształć podane zdania na czas przeszły Perfekt.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Czas przyszły niemiecki - podsumowanie.. Z góry BARDZO dziękuję.Czas przeszły Perfekt - ćwiczenia.. Jest jeszcze czas zaprzeszły Plusquamperfekt, ale o nim innym razem - nie jest on aż tak ważny .Przekształć zdania na czas przeszły Perfect: 1.Robert arbeitet heute sieben Stunden..

3.Przekształć poniższe zdania na czas przeszły Perfekt.

Das Flugzeug landet auf dem Flughafen -> OdpowiedzPrzekształć zdania na czas przeszły PERFEKT!. W języku polskim jest jeden czas przeszły, w języku niemieckim są dwa, czas przeszły Präteritum (Imperfekt) i czas przeszły Perfekt: PS.. 1.Napisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt.. Aby utworzyć zdanie w Perfekcie należy najpierw odmienić czasownik posiłkowy (haben-mieć lub sein-być) w .Przekształć podane zdania na czasy Präteritum i Perfekt.. 10.Der Zug aus Berlin kommt in Warschau mit .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Czas przyszły Futur I używa się do mówienia o przyszłości, kiedy planujemy, prognozujemy czy obiecujemy.. Do mówienia o przyszłości najczęściej używa się czasu teraźniejszego.. Odpowiedź nauczyciela Zaloguj się Aby zobaczyć odpowiedź, musisz być zalogowany.. d) Meine Mutter arbeitet bis spät.Przekształć podane 10 zdań na czas przeszły PERFEKT(Nie używac tłumacz google, bo podaje do administracji)!. Zaprzecz poniższe zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt