Nowe sprawozdanie o produktach opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Pobierz

Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione!. 2020 poz. 797 tj. 4 maja 2020 r.) roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają: wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;Sprawozdawczość roczna Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.1.. kliknij, aby dowiedzieć się więcej.. W BDO gromadzi się informacje o: 1) wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających;Aug 20, 2020SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMIDZIAŁ IIOPAKOWANIACZĘŚĆ 1Mar 10, 2021Sep 7, 2020Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki - zmiany wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada Plany z wprowadzeniem ROP i SUP - praktyka na przyszłość Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach Opłata produktowa - rodzaje opakowań, momenty wprowadzeniaSporządzamy sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, które powinno być wysyłane do Urzędu Marszałkowskiego przez Bazę Danych o Odpadach (BDO) w terminie do 15 marca za rok poprzedni..

Tworzy się Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną dalej "BDO".

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (PDF 0.9 MB) .. Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi Webinarium - Sprawozdawczość komunalna w .Mar 9, 2021Organizacja odzysku opakowań składając sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem swojego konta w systemie BDO.Jun 16, 2020Jan 3, 2022Feb 15, 20221 października 2020 Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań zgodnie z art. 73 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 sporządziła i złożyła roczne "Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi".Od 01 stycznia 2020 r. przekazywanie odpadów i sporządzanie ewidencji odpadów odbywa się elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Feb 23, 2022Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2021 podlega obowiązkowi złożenia w BDO do 15 marca 2022 r. Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi: Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła .Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek polski i zostali wymienieni w art. 73 ust..

Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Informacja o masie i rodzajach odpadów magazynowanych - dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt