Przykładowy proces pielęgnowania pacjenta chirurgicznego

Pobierz

Piśmiennictwo 1.. Cały plik zajmuje 27,64 kB.. Pacjent N P 22 lata, przyjęty na oddział Chirurgii z powodu powikłań po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego.. Pielęgniarka to najważniejszy obok lekarza członek zespołu żywieniowego.. -regularny pomiar poziomu.. Sierżantowicz R, Łagoda K. Przygotowanie oraz pielęgnacja pacjentów po zabiegach chirurgicznych.. - prowadzenie karty obserwacyjnej poziomu glukozy we krwi.Zabieg cholecystektomii - Problemy pielęgnacyjne.. Dziêki interwencjom pielêgniarki pacjent bêdzie sam móg³ zaspokajaæ w³asne zapotrzebowanie na samoopiekê.Proces pielęgnowania to 1. zbieranie informacji o pacjencie ( stan bio-psycho-społeczny, kulturowy i duchowy)- obserwacja, wywiad, rozmowa z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym ( tu poznajemy problemy) 2. analiza uzyskanych danych- określamy zdolność pacjenta do zaspokajania potrzeb życiowych (poziom samoopieki) 3.Proces pielęgnowania.. -unormowanie poziomu glukozy we krwi.. Od jej wiedzy, doświadczenia i profesjonalnego podejścia zależy w dużej mierze powodzenie terapii żywieniowej.. - zwilżanie ust gazikiem nasączonym wodą.. 4.proces pielęgnowania zapalenie płuc pediatria 149 osób zadowolonych z pobrania ocena: 4.0, 149.. Brak chorób współistniejących.. To ona odpowiada za bezpośrednią opiekę nad pacjentem, monitoruje jego stan, reaguje na powikłania i sytuacje kryzysowe..

Proces pielęgnowania z oddziału pediatrycznego.

Postępowanie pielęgniarki zgodnie z obowiązującym standardem przyśpiesza proces gojenia się rany.. Proces pielęgnowania składa się z czterech etapów: - rozpoznanie, - planowanie, - realizacja, - ocena.. Masaż powłok brzusznych okrężnymi ruchami.. Edukacja chorego i jego rodzinyPrzygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w ramach "chirurgii jednego dnia" 11.3.. Cel: zapobieganie zaburzeniom oddychania.. 3. pomoc w utrzymaniu higieny i ułożenie włosów.. Dolegliwości bólowe wynikające ze stanu chorego.. Imię i nazwisko (inicjały) : W.B.. -obserwacja parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddech, kontrola stanu opatrunku)-prowadzenie karty pooperacyjnej.Wykorzystanie metody procesu pielęgnowania pozwala przygotować i wdrożyć pacjenta oraz jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji.. Eliminacja z diety czynników wywołujących wzdęcia, potraw ciężkostrawnych, wzdymających jak kapusta, groch, fasola, dania smażone na głębokim oleju, napoje gazowane.. Pielęgniarstwo III rok.. Eliminacja czynników nasilających duszność (wysyłek fizyczny, stres,ruch ) 3.. Podstawowe parametry temperatura: 36,8°C , ciśnienie tętnicze krwi 130/85 mmHg, tętno 84 ud/min.. Pacjent z odleżyną trzeciego stopnia wymaga kompetentnej i kompleksowej opieki.. Zminimalizowanie bólu oraz odczuwanego dyskomfortu w jamie ustnej..

Karmienie pacjenta.

-regularne posiłki.. Działanie: ułożenie pacjenta w pozycji półwysokiej lub wysokiej; zapewnienie odpowiedniego .. "Pielęgniarki z całego świata (…) mówią jednym głosem.. PrzyjmującaProblem - dusznoś ć przy czynnościach samoobsługowch.. Słowa kluczowe: opieka pielęgniarska, choroba Alzheimera, potrzeby pacjenta Abstract:1.Możliwość wystąpienia hipo - i hiperglikemii.. Pacjent starszy unieruchomiony wymaga pomocy osób trzecich, adaptacji, warunków domowych i wsparcia pomocy społecznej.. Na pierwszy etap, jakim jest rozpoznanie składa się gromadzenie i analiza da-W pracy przedstawiono przykładowy proces pielęgnowania na przypadku 79 letniej pacjentki z chorobą Alzheimera.. Pielęgniarka zakłada i prowadzi dokumentację dotyczącą: planu pielęgnowania, oceny działań pielęgniarskich, wykonywanych zabiegów pielęgnacyjno--opiekuńczych, wykonywanych zabiegów leczniczych, oceny stopnia dolegliwości bólowych.. Postępowanie w POChP składa się z czterech następujących elementów: 1. oceny i monitorowania choroby, 2. ograniczenia czynników ryzyka, 3. leczenia stabilnej postaci POChP, 4. leczenia zaostrzeń [4].Pacjent miewa złe samopoczucie oraz ma negatywny stosunek do własnej osoby, u chorego występuję depresja pooperacyjna..

Pojenie pacjenta.

Zmiana bielizny osobistej w razie potrzeby.. Data urodzenia: 18.05.2007 .Problemy pielęgnacyjne: 1.. 2. rozmowa motywująca 2 razy w tygodniu do wykonywania toalety.. Karmiony pozajelitowo, z założonymi drenami.Przygotowanie pola operacyjnego : • pozbawienia owłosienia skóry wokół planowanego cięcia chirurgicznego • wykonanie wieczornej toalety całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem miejsca planowego cięcia samodzielnie przez chorego lub przez pielęgniarkę(a jeśli jest to możliwe to też toalety rannej).1.. -wczesne wykrycie objawów, -zapobieganie powikłaniom.. W procesie pielęgnowania zawarte są najważniejsze problemy występujące u pacjentki.. Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne z pacjentem po zabiegu operacyjnym w "chirurgii jednego dnia"W związku z dużą liczbą zachorowań na POChP istotny staje się proces pielęgnowania pacjenta borykającego się z tą chorobą.. Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.. Niewydolność oddechowa, Kontrola bilansu płynów, Infuzja płynów drogą dożylną( i.v), .. Proces pielęgnowania pacjenta paliatywnego- Zaopatrzenie pacjenta w sprzęt pomocniczy ułatwiający poruszanie się - Przystosowanie sali chorego do jego potrzeb - Umieszczenie pacjenta w sali, która znajduje się blisko toalety - Ułożenie pacjenta w odpowiednich pozycjach zmniejszających dolegliwości bólowe stawów - Podanie leków przeciwbólowych na zlecenie lekarzaZadania pielęgniarki: poinformowanie pacjenta o konieczności systematycznego przyjmowa-nia leków hamujących procesy autoimmunologiczne (steroidy, diuretyki) zgodnie z zaleceniami lekarza; motywowanie pacjenta do wyeliminowania czynników nasilających do-legliwości (stres, palenie tytoniu bierne i czynne, wiatr, zadymione po-Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu czterokończynowego..

Cel: Poprawa wydolności pacjenta w zakresie samoobsługi.

Proces pielęgnowania można realizować w szeroko rozumianej profilaktyce, w chorobie, w stanie umierania i śmierci[23].. Niepokój chorego przed wykonaniem gastroskopii spowodowany brakiem wiedzy na temat badania, jak również obawa o wynik końcowy.. Download: Obserwacja Proces (chirurgia).doc.Celem procesu pielêgnowania jest odzyskanie przez pacjenta samodzielnoœci w troszczeniu siê nie tylko o w³asne zdrowie, ale tak¿e rozwój posiadanych przez niego zdolnoœci koniecznych do opiekowania siê sob¹ oraz innymi osobami.. Ocena charakteru i nasilenia duszności.. Pacjent tradycyjny to osoba całkowicie podporządkowana woli opiekunów medycz-nych (lekarza, pielęgniarki).. Pacjent po operacji leży unieruchomiony w łóżku w wyniku czego zostały podjęte działania w kierunku prewencji odleżyn.ciągła i dynamiczna.. - podanie leku na zlecenie lekarza.. 5. prowadzenie pogadanek na tematy dotyczące konieczności utrzymania .Proces pielęgnowania pacjenta niewydolnego oddechowo, zaintubowanego Kategoria » Intensywna terapia i anestezjologia Problemy pielęgnacyjne: 5.. Wykonanie toalety ciała 2 razy dziennie oraz w razie potrzeby.. POBIERZ PLIK.. W: Repetytorium z pielęgniarstwa.Postępowanie pielęgniarskie: 1. rozmowa z chorym na temat znaczenia dbałości o higienę i estetyczny wygląd dla poprawy własnego samopoczucia.. -podaż insuliny w zależności od poziomu glukozy we krwi.. Zmiana bielizny pościelowej w razie potrzeby.Zapewnienie komfortu.. 4.holistyczne traktowanie pacjenta poprzez zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjenta.. Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku.. Wdrażając proces pielęgnowania do EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej), stosuje się różnorodne klasyfikacje pielęg-niarskie.Stanowi źródło wszelkich działań podjętych wobec pacjenta.. Problemy z oddychaniem (duszność, hipowentylacja, niedodma, zapalenie płuc) z powodu bólu rany pooperacyjnej po zabiegu wykonanym metodą tradycyjną.. naszemu wkładowi w procesy strategiczne i ekonomiczne, poprzez skoordynowane działania oraz współpracę z instytucjami .. dopasowane do statusu pacjenta, jego jednostki chorobowej diagnozy pielęgniarskie pozwalają na dokładne określenie problemu pacjenta i dopasowania .Autor: Marta Bogucka.. Możliwość wystąpienia we wczesnym okresie pooperacyjnym powikłań ze strony układu krążenia (m.in. zatrzymanie krążenia, wstrząsy anafilaktyczne, krwotoki, zakrzepy, zatory), , Możliwość wystąpienia we wczesnym okresie pooperacyjnym powikłań ze strony układu .1.Ryzyko powikłań za strony układu krążenia i układu oddechowego w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.. Przyłożenie ciepłego kompresu na powłoki skórne.. -wdrożenie diety cukrzycowej.. Za podejmowane przez pielęgniarkę zada-nia zawodowe na rzecz pacjenta ponosi ona odpowiedzialność przed samym chorym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt