Uzupełnij dialogi używając should i czasowników w nawiasach w odpowiedniej formie

Pobierz

1. powiedzieć(2os .. PODPOWIEDŹ: CELOWNIK- DATIV (proszę sprawdzać w t - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Logowanie.. A: Don't be silly!Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij dialog wpisując czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie - past simple lub present perfectMel: How's yo… Tecza12 Tecza12 18.01.2019 Język angielski Liceum/Technikum rozwiązane • sprawdzone przez eksperta .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij zdania, używając czasowników w nawiasach w odpowiedniej formie czasu Present Simple lub Present Continuous.0 Steve… socha0625oxpy5r socha0625oxpy5rUzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Ile zadań rozwiązał Wojtek każdego dnia?. Przedmiot: Język angielski / Liceum: 2 rozwiązania: autor: Kitka18 22.4.2010 (14:34) Wpisz w puste pola casowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple&Past Contin Przedmiot: Język angielski / Liceum: 2 rozwiązania: autor: Kitka18 22.4.2010 (15:13)Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17; Angielski.. 1. powi - Pytania i odpowiedzi - Język polski.. Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.. Czasowniki odmieniają się przez: 1.. Pozostałe 6 zadań Wojtek rozwiązał ostatniego dnia wieczorem.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie ..

1.Uzupełnij zdania, używając czasowników w nawiasach w odpowiedniej formie.

OBLICZ PH PODANYCH ROZTWORÓW: 1) 1cm³ 2M HCl 2) 1cm³ 2M CH3COOH 3) 1cm³ 2M NaCl 4) 1cm³ 2M wody destylowanej 5) 1cm³ 2M wody wodociągowej 6) 1cm³ 2M NH3 * H2O 7) 1cm³ 2M NaOHP/F3.. Język polski - szkoła podstawowa.. AnswerWstaw czasowniki w nawiasach w czasach Pasr Simple lub Present Perfect.. Zastosuj osobę i liczbę podaną w nawiasach obok bezokoliczników.. Rejestracja.. B: I can't .. ( play) tennis.Uzupełnij zdania , używając podanych czasowników w odpowiedniej formie .. żadnych zaczepnych działań zbrojnych przeciw Niemcom.. 2010-10-03 15:00:27; Napisz zdania, używając odpowiedniej formy czasownika have got.. Zastosuj czasy present simple lub present continuous.. 1.Wojtek postanowił rozwiązać 50 zadań w ciągu trzech dni.. Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie czasu przeszłego .Czasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo).. f) Rita .. (not clean) the floor at the moment.Zad 2.Przekształć zdania .W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3 BŁAGAM O POMOC!. Our school of performing arts 1(be) well known for its variety of opportunities,…uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie..

48 Podręcznik English Class A2 klasa 6 Uzupełnij dialog, używając should i czasowników w nawiasach w odpowiedniej formie.

Angielki Uzupełnij zdania używając czasowników w nawiasach w poprawnej formie.. - Pytania i odpowiedzi - Język rosyjski .. Książki Q&A Premium Sklep.. 1-LEPSZA BIEDA NA WOLNOŚCI NIŻ DOSTATEK W NIEWOLI./2-NAJLEPSZY JEST WŁASNY DOM CHOĆBY NIEWIELKI.Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników w nawiasach.. Książki Q&A Premium Sklep.. My parents (buy) a camper van if theyUzupełnij używając czasowników w nawiasach w odpowiednie formie czasu past Simple lub past continous .W każdym zdaniu zastosuj oba czasy.. Użyj drugiego okresu warunkowego.. Język niemiecki - szkoła podstawowa.. Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got.. Język rosyjski - liceum.. Drugiego dnia rozwiązał dwukrotnie więcej zadań niż pierwszego, a trzeciego dnia rano-trzykrotnie mniej niż drugiego.. Język niemiecki - liceum.. Szkoła - zapytaj eksperta (1460) Szkoła - zapytaj eksperta (1460) Wszystkie (1460) Język angielski (795) Język polski (339) Matematyka .Zaznacz na mapie obszary nowo odkryte przez europejczyków,wpisując w odpowiednie miejsca właściwe litery.Przy nazwach odkrytych terytoriów wpisz narodowości odkrywcy Dopasuj morał do bajki,wpisując obok niego tytuł utworu..

P/F AnswerUzupełnij zdania używając should i czasowników podanych w nawiasach.

Logowanie.. Czasowniki w nawiasach wstawcie w odpowiedniej .. Uzupełnij dialog podanymi w nawiasach zaimkami we właściwej formie.. Logowanie.. Rejestracja.. Mimo wypowiedzenia Hitlerowi wojny Francja i Wielka Brytania nie podjęły w 1939r.. (Angielski kl. 5) 1 .. He ___________ (sit) on the chair , but he ___________ (play) the piano .Uzupełnij zdania, używając will i czasowników w nawiasach.. Logowanie.. Olga Tokarczuk _____ - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Książki Q&A Premium Sklep.. Rejestracja.. Uzupełnij czasowniki w odpowiednich trybach.. W obronie polskiej granicy wschodniej uczestniczyły nieliczne oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza oraz ludność cywilna większych miast, np. Wilna i Grodna.. PODPOWIEDŹ: CELOWNIK- DATIV (proszę .Zastosuj osobę i liczbę podaną w nawiasach obok bezokoliczników.. Pytania .. 2011-09-08 16:55:26; Kartkówka : odmiana czasownika to be , have got .Zadanie: wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie 1 Rozwiązanie: 1 stays, has 2 are you doing, phoning 3 did peter spend 4 will they do Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt