Plan charakterystyki stasia

Pobierz

Fryderyk Chopin na emigracji excel - wzory na sumę,iloczyn,średnią /A journey around the .Stasia charakteryzuje się dobrą kondycją fizyczną jeździ konno, pływa.Tabela przedstawiająca Stasia Tarkowskiego z książki H. Sienkiewicza pt. "W Pustyni i w Puszczy", jego wygląd, umiejętności i cechy charakteru, oraz przykłady.Następna lektura to " W pustyni i w puszczy".. Uczeń: wie, co to jest charakterystyka postaci, zna treść omawianego fragmentu powieści.. Mama Stasia zmarła gdy on sie narodził.Tata jest starszym inżynierem kompani kanału Sueskiego.Staś mieszkał w raz z ojcem w Port-Saidzie.. Dorastał zatem jedynie pod opieką jednego rodzica.. Wstęp: ogólnie przedstaw bohatera, o którym będziesz pisał (najważniejsze informacje) Np. "XY (imię i nazwisko) jest głównym .. Pomimo młodego wieku zwiedził wiele miejsc świata i dużo się przy tym nauczył o przeróżnych zagadnieniach życia.. Uczniowie zastanawiają się, jakie cechy Stasia im imponują; czy mogliby się z nim zaprzyjaźnić i dlaczego.. Urodził się i wychował w Port-Saidzie pod opieką ojca - Polaka, który pracował przy budowie Kanału Sueskiego.. Pisz samodzielnie.Ojciec Stasia był polskim inżynierem pracującym przy budowie wielkiego Kanału Sueskiego.. Przy niej uważał się za dorosłego.Doskonale strzelał, pływał i jeździł konno.. Matka chłopca - Francuzka zmarła przy jego urodzeniu..

Uzupełnisz plan charakterystyki Stasia Tarkowskiego.

Staś zawsze chciał dokonać czegoś wielkiego.. To także bardzo zdolny, zaciekawiony światem młody człowiek.. Był kochającym ojca synem, mającym głęboki szacunek do jego pracy i wiedzy.. Uczeń potrafi: oceniać postępowanie bohaterów, budować plan charakterystyki,Stasia charakteryzuje się dobrą kondycją fizyczną jeździ konno, pływa.Charakterystyka Stasia Tarkowskiego Plan charakterystyki 1.. Staś Tarkowski to bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i puszczy".. Informacje o świecie przedstawionym lektury (czas (tło historyczne), miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia- ramowy plan).. Pomimo młodego wieku zwiedził wiele miejsc świata i dużo się przy tym nauczył o przeróżnych zagadnieniach życia.. Miał szczupłą budowę ciała.Stasia charakteryzuje się dobrą kondycją fizyczną jeździ konno, pływa.. Ogólne informacje nt. Stasia i jego rodziny.. (informacje w ostatniej części rozdz.. Korzystaj ze słownika ortograficznego.. Staś to bystry chłopiec.. Jego marzenie spełniło się, gdy wraz z Nel znaleźli się w trudnej sytuacji.. 2.Staś był wysportowany.Pod wpływem trudów w podróży sylwetka zmieniła sie-stał sie silny,bardziej zwinny.Staś był chłopcem wesołym i towarzyzkim.Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących elementów: 1.. Śladami Stasia i Nel - plan szczegółowy wydarzeń w powieści Sienkiewicza..

Przygotowujemy się do charakterystyki Stasia Tarkowskiego 2.

Przyjaźnił się z Arabami.. Śladami Stasia i Nel - plan szczegółowy wydarzeń w powieści Sienkiewicza.. plastyka Secesyjne dzieła sztuki religia Moje powołanie Piątek .. Przedstawienie postaci - imię i nazwisko - wiek, miejsce zamieszkania - wykształcenie 2.. Adam po­cho­dził z do­brej ro­dzi­ny - jego oj­ciec był le­ka­rzem, mat­ka: go­spo­dy­nią do­mo­wą.Szczęśliwe dzieciństwo Stasia i Nel.. Jak wygląda?. Staś miał czternaście lat.. Proponuję tematy: 1.. Z łatwością opanował inne języki : francuski, arabski, angielski.1.Bohater jest 14-letnim chłopakiem był troskliwym opiekunem Nel.. Aresztowanie Fatmy.. Urodził się i wychował w Port-Saidzie pod opieką ojca - Polaka, który pracował przy budowie Kanału Sueskiego.. Kolejne punkty planu rozwijaj od nowego akapitu.. Był blondynem o niebieskich oczach.. Został wychowany w duchu patriotycznym i miłości.Staś był chłopcem towarzyskim.. "W pustyni i w puszczy" - plan wydarzeń.. Jakim był uczniem?Temat: Charakterystyka Stasia Tarkowskiego - ćwiczenia redakcyjne.. Ocenisz postawę moralną i patriotyczną bohatera.. Czy zmienił się podczas podróży?. Matka chłopca - Francuzka zmarła przy jego urodzeniu.. Z łatwością opanował inne języki : francuski, arabski, angielski.Konspekt zajęć, Stanisław Tarkowski.. Opis wyglądu bohatera.. Urodził się i wychował w Port-Saidzie pod opieką ojca - Polaka, który pracował przy budowie Kanału Sueskiego.Posiadał brązowe oczy oraz rozczochraną fryzurę..

5 ...Staś Tarkowski - przygotowanie do charakterystyki postaci.

Potrafił nawiązywać kontakty z ludźmi bez względu na rasę i pochodzenie.. Jak krok po kroku napisać charakterystykę postaci: 1.. Matka bohatera, z pochodzenia Francuska, zmarła przy jego narodzinach.. Cele: Opiszesz dojrzewanie Stasia i zmianę jego cech.. Grupa 1: Wygl ąd zewn ętrzny i cechy Stasia Grupa 2: Cechy usposobienia Grupa 3: Sta ś jako Polak Grupa 4: Sta ś jako ucze ń Grupa 5: Sta ś jako syn Grupa 6: Opiekun i towarzysz Nel Grupa 7: Zachowanie w stosunku do Kalego i MeiStaś Tarkowski to główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i w puszczy".. Bohaterowie, w tym dłuższe informacje na temat głównych.. 3.Wyjazd ojców do Medinet.. Na przeczytanie macie 3 tygodnie, czyli 22 lutego zaczynamy omawianie książki.. Wykorzystaj słownictwo z p. Flora i fauna Afryki.. przyjaciel Nel, wychowany w Port Saidzie wygląd zewnętrznyStasia charakteryzuje się dobrą kondycją fizyczną jeździ konno, pływa.. Lubił bawić się z ośmioletnią Nel.. quo vadis pieniądze szczęścia nie dają przykłady z literatury Pieniądze szczęścia nie dają rozprawka plan charakterystyki plan dekompozycyjny plan ramowy żona modna Plan wydarzeń Ania z Zielonego Wzgórza plan wydarzeń dzieje tristana i izoldy plan wydarzeń .Przygotowujemy charakterystykę Stasia Tarkowskiego - bohatera powieści W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza 1..

Najpierw dokonamy podziału klasy na cztery grupy.Plan charakterystyki 1.

Uczniowie wykonują ćwiczenie przygotowujące do pisania charakterystyki polegające na dopisaniu przymiotników do rzeczowników i odwrotnie .Celem charakterystyki jest przedstawienie, zanalizowanie (wyodrêbnienie i podanie najwa¿niejszych cech) i zinterpretowanie (okreœlenie, ocena pozytywnych i negatywnych cech, zachowañ) postaci .Obejmuje ona drobiazgowe scharakteryzowanie (opis) najczęściej głównego bohatera lektury, filmu lub sztuki, albo ważnych bohaterów pobocznych.. Fryderyk Chopin na emigracji excel - wzory na sumę,iloczyn,średnią /A journey around the .Każda z grup przedstawia efekty swojej pracy - zostają one zapisane na tablicy.. Redagujemy charakterystykę Stasia Tarkowskiego Puzzle to metoda, która będzie dominowała na zajęciach.. Na podstawie tekstu lektury uzupełnij plan charakterystyki Stasia Tarkowskiego i zapisz go do zeszytu.Charakterystyka Stasia Tarkowskiego.. Był blondynem o niebieskich oczach.. plastyka Secesyjne dzieła sztuki religia Moje powołanie Piątek .. 2.Fatma i jej dzieci zakładnikami rządu egipskiego.. Uzupełnij informacje na temat Stasia Tarkowskiego PLAN CHARAKTERYSTYKI: przedstawienie postaci: czternastolatek, syn inżyniera Kampanii Kanału Sueskiego i Francuzki, półsierota.. KROK 2.. Pamiętaj o uzasadnieniu cech bohatera.. Wobec swojej młodszej koleżanki był nieco przemądrzały i zarozumiały.. Miał szczupłą budowę ciała.Na podstawie zebranych informacji napisz charakterystykę Stasia Tarkowskiego (w zeszycie).. Kim jest bohater?. Podczas wędrówki przez pustynię i puszczę był skazany tylko na własne siły i pomysłowość.Temat: Czy zaimponował nam Staś Tarkowski - gromadzenie materiału do charakterystyki.. Informacje znajdziesz na początku 1. rozdziału powieści.. Staś to bystry chłopiec.. Cechy wyglądu - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia - sposób ubierania się 3.. Informacje znajdziesz na początku 1. rozdziału powieści.. b) Umiejętności .. 28 lutego 2020 0 Przez admin .. Zlecenie dla Tarkowskiego i Rawlisona inspekcji kanału w Medinet.Zobacz plan wydarzeń książki W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza.Staś Tarkowski - przygotowanie do charakterystyki postaci.. Był to silny, wysoki młody mężczyzna, którego postura i wzrok wyrażały zainteresowanie światem i dociekliwość.. Staś Tarkowski to główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i w puszczy".. Temat: "W pustyni i w puszczy" - charakterystyka postaci Stasia Tarkowskiego.. Cha­rak­te­ry­zo­wał się nie­co pę­ka­tą, nie­fo­rem­ną bu­do­wą cia­ła.. Charakterystyka Stasia Tarkowskiego.. Staś miał czternaście lat.. Cele lekcji a) Wiadomości .. To także bardzo zdolny, zaciekawiony światem młody człowiek.. Cele: Uczeń: wie, czym jest charakterystyka postaci, zna treść lektury "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza, potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów, poznaje plan charakterystyki i potrafi .•przygotują plan charakterystyki, •zredagują charakterystykę Stasia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt