Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej

Pobierz

-Integracja zespołu.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej .. Utrwalanie zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej zabawy w świetlicy szkolnej i na terenie szkoły.. Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej są .. - zakończenie roku szkolnego w świetlicy.. Choć praca ta, ma także swoich zwolenników.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowej .PLAN PRACY ŚWIETLICYSZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016.. Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: oddziaływanie werbalne, zadania i ćwiczenia samodzielnie wykonywane przez dzieci, gry i zabawy ruchowe, zajęcia twórcze, zajęcia związane z muzyką, zabawy ruchowe na dworze, uroczystości świetlicowe.. Poznajmy się.. Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej MIESIĄC TYDZIEŃ CYKL TEMATYCZNY ZADANIA DYDAKTYCZNE I SPOSÓB REALIZACJI Wrzesień 01.09-04.09 WITAJ SZKOŁO!. adama mickiewicza w biaŁobrzegach w roku szkolnym 2013/ 2014 miesiĄc tydzieŃ cykl tematyczny zajĘcia umysŁowe, imprezy okolicznoŚciowe zajĘcia plastyczno - techniczne zajĘcia ruchowe zajĘcia muzyczne wrzesieŃ i poznajmy siĘ - szkoła, koledzy .Zajęcia komputerowe.. Kontakt | Polityka prywatności .MAJ 1.. Wielokrotnie poszukując zastępstw do pracy w świetlicy, spotykamy się z odmową z wyżej wymienionych przyczyn..

Organizacja pracy świetlicy.

Kontakt | Polityka prywatności .Tygodniowy plan zajęć w świetlicy szkolnej Kopia (2) Kopia PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ, Z pracy pedagoga szkolnego, świetlica ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2, Plany pracy plan pr wych 6 więcej podobnych podstron.. ZAWODY NASZYCH RODZICÓW - rozmowa z dziećmi na temat zawodów i pracy rodziców; - zawody wykonywane przez rodziców, ich znaczenie w życiu każdego z nas; - praca plastyczna - ,, Zawód który mi się podoba"; - wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody - technika dowolna; - układanie zagadek i rebusów o zawodach naszych rodziców.plan pracy dydaktyczno - wychowawczej Świetlicy szkolnej przy zespole szkÓŁ im.. Praca z dziećmi odbywa się za zgodą rodziców.. Wracamy do szkoły.. PODSTAWOWE CELE I ZADANIAROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. WRZESIEŃ 1.Tygodniowy plan zajęć świetlicy - krauzowka-swietlica Tygodniowy plan zajęć świetlicy *Tygodniowy rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.⎯ współpraca z biblioteką w celu dostosowania tematyki książek do wieku i zainteresowań dzieci.. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.Apr 7, 2022TYGODNIOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PONIEDZIAŁEK 9 00 - 10 00 12 00 - 13 00 ZAJ ĘCIA Z MOWY - wprowadzenie do tematyki planu tygodniowego, pogadanka, czytanie lektur, bajek, wierszy, opowiada ń, prasy dzieci ęcej iPLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA ..

powitanie nowych członków świetlicy.

8 PLAN ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCHPlan pracy dydaktyczno wychowawczy świetlicy szkolnej.. Praca policjanta - gromadzenie słownictwa związanego zTygodniowy plan pracy wychowawcy świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Rudzie - Hucie na rok szkolny 2016/17 ZADANIA OPIS REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI Organizacja pracy świetlicy szkolnej Integracja w grupach Misia Uszatka,I Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; Zapoznanie dzieci z rozkładem dnia w świetlicy .PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OBRZYCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 .. Same jesteśmy tego dobrym przykładem.Plik TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.doc na koncie użytkownika pomin04 • folder Plany pracy • Data dodania: 3 sty 2012 .. Download: TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.doc.. Zajęcia filmowe.. WITAJ ŚWIETLICO!. -Zabawy ruchowe INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICYrealizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na świeżym powietrzu), prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na tematy …Tygodniowy plan zajęć Świetlicy szkolnej Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 7:00-8:00 Zajęcia własne, indywidualna pomoc w nauce, uzupełnianie pracy domowej (Wioleta Cichoń) Zajęcia własne, indywidualna pomoc w nauce, uzupełnianie pracy domowejŚwietlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Tygodniowe plany pracy świetlicy szkolnej w roku 2020/2021 Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: pomoc w odrabianiu zadań domowych, czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zadań logicznych (krzyżówki, łamigłówki) zabawy w gronie koleżanek i kolegów, gry stolikowe i planszowe, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, .Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy..

-Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej.

Pobierz.. Miesiąc Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno - techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień Wspomnienia z " Jak spędziliśmy wakacje" - Wspomnienia z wakacji - Gry i zabawy integrująceOrganizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły.. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową.Są nauczyciele, którzy nie wyobrażają sobie pracy w świetlicy.. -Wydzieranka z papieru kolorowego pt.: " Świetlica moich marze ń".. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. WRZESIEŃ.. 2 WSTĘP Świetlica Środowiskowa w Obrzycku jest placówką wsparcia dziennego o profilu specjalistycznym funkcjonującą po południu.. -Odrabianie prac domowych.. W zajęciach biorą udział uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, zjawiskami niedostosowania społecznego , nerwicami i innymi odchyleniami od norm rozwojowych, oraz zagrożeni nałogami: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii.. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.Tygodniowy plan zajęć w świetlicy szkolnej Kopia (2) Kopia PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ, Z pracy pedagoga szkolnego, świetlica ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2, Plany pracy plan pr wych 6 więcej podobnych podstron..

-Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.

Ze względu na nowe zasady organizacji pracy świetlicy w okresie pandemii Covid 19 w roku szkolnym 2021/2022 konieczne będzie szczególne dostosowanie metod do charakteruSZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2019/2020 Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego: odrabianie lekcji, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i w Sali gimnastycznej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie , grze , nauce, gry i zabawy integrujące grupę, zajęcia plastyczno-techniczne,TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: ewajeznach napisano 1.09.2013 16:53. zgłoś do usunięcia .Prowadzi działalność 2 razy w tygodniu po 2 godziny.. Przeraża ich przede wszystkim większa liczba godzin i panujący hałas.. Zajęciawynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt