Test sprawności fizycznej chromińskiego

Pobierz

Test składa się z 3 prób, a udział w nim biorą uczniowie klas IV-VI.. - wykona próby testu - poprawi przynajmniej jeden wynik z I semestru - rozumie znaczenie systematycznej samooceny i samok - potrafi interpretować uzyskane wyniki Samoocena i samokontro-la rozwoju sprawności.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Motoryka Nazwa ćwiczenia Jednostka miary Grupa wiekowa do 25 lat Grupa wiekowa 26-30 lat Grupa wiekowa powyżej 30 latTESTY SPRAWNOŚCIOWE - Europejski test sprawności fizycznej ( eurofit) - wybrane elementy - Test Chromińskiego - Test Coopera - Test L. Denisiuka - MTSF ZADANIA KONTROLNO - OCENIAJĄCE KLASA VII.. Stosowanie dynamicznych ćwiczeń siłowych z piłkami lekarskimi na zajęciach wychowania fizycznego ma na celu ogólne wzmocnienie organizmu dla zapobiegania ewentualnym kontuzjom, a także stworzenie bazy dla późniejszego rozwoju siły.Zagadnienia omawiane w tym opracowaniu dotyczą m.in. najpopularniejszych metod stosowanych przy ocenie wieku biologicznego dzieci i młodzieży, metod i technik wykorzystywanych przy pomiarach ciała człowieka (antropometrii) i zagadnień związanych z ekologią człowieka.. (Test Chromińskiego) Moc - skok w dal z miejsca (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej) Siła mięśni brzucha - skłony z leżenia (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej .Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory..

Ocena poziomu sprawności fizycznej.

Bieg krótki (40 - 60 metrów) Wykonanie: Badany pokonuje dystans 40 metrów (dzieci w wieku 7-9 lat) ze startu wysokiego lub dystans.Test sprawności fizycznej dla dzieci i młodzieży Z. Chromińskiego 1.. Test Sprawności Fizycznej służy jako pomiar stanu sprawności fizycznej młodzieży i porównywaniu go z opracowanymi tabelami i skalami punktowymi.. TEST CHROMIŃSKIEGO.. TEST SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ Z.CHROMIŃSKIEGO:przysiady z wyrzutem nóg / liczba powtórzeń w ciągu 1 min.. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4, 5, 6, 7, 8 - w drugim dniu.. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej [ICSPFT - 1977] 4.4.11.. Ocena: czas mierzony z dokładnością do 0,1 s.Test Chromińskiego.. Istotną część opracowania poświęcono zagadnieniu postawy ciała człowieka, w tym roli czynników .Gibkość - skłon w przód (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej lub Indeks Sprawności Fizycznej wg Zuchory) Siła - rzut piłką lekarską 3 kg.. Dużą zaletą testu proponowanego przez Chromińskiego jest fakt, że można przeprowadzać go już od 7. roku życia, najczęściej jednak stosuje .Test sprawności fizycznej dla dzieci i młodzieży Z. Chromińskiego 1..

Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory [1982] 4.4.10.

W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1.W niniejszej pracy zastosowano Test Sprawności Fizycznej Z. Chromińskiego, który uwzględnia pomiary: siły - rzut piłką lekarską w tył, szybkości - bieg na dystansie 60 m, wytrzymałości - bieg na dystansie 600m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców.poczucie własnej sprawności fizycznej Test Chromińskiego - Bieg olimpijską, na 60m ze startu niskiego (pomiar).. Jeśli cały test stosuje się w ciągu jednego dnia, wskazane jest, aby wytrzymałość mierzyć na końcu.Rzut piłką lekarską w tył np.jest jedną z trzech prób w teście sprawności fizycznej Z. Chromińskiego.. Jednym z najbardziej popularnych testów przeprowadzonych od wielu lat w naszej Szkole jest Test Sprawności Fizycznej Z.Chromińskiego.. (Test Chromińskiego) Moc - skok w dal z miejsca (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej) Siła mięśni brzucha - skłony z leżenia (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej) - fakultatywnie Klasa VI Semestr I i II Szybkość - bieg na 60 Wytrzymałość chłopcy bieg na 1000 dziewczynki bieg na 600 Gibkość - skłon w przód .Test Chromińskiego - Bieg na 600m (dz) i 1000m (chł) ze startu wysokiego..

Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.Test sprawności fizycznej Z. Chromińskiego [1986] 4.4.9.

Europejski Test Sprawności Fizycznej - "Euro!t" [1989, 1993] 5.. [2] Opracowane profile sprawności zostały podzielone na grupy: sprawność wysoka - od 60 pkt za 1 próbę sprawność średnia - 40 - 59 pkt za 1 próbę sprawność niska - do 39 pkt za 1 próbę.. Bieg krótki (40 - 60 metrów) Wykonanie: Badany pokonuje dystans 40 metrów (dzieci w wieku 7-9 lat) ze startu wysokiego lub dystans 60 metrów (10 lat i powyżej) ze startu niskiego.. MĘŻCZYŹNI.. Stosowany obecnie w szkołach / wprowadzany Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z 1985 r. / jest test Z. Chromińskiego.Test sprawności fizycznej Chromińskiego-bieg na dystansie 20, 40 lub 60m,-rzut piłką lekarską 1, 2 lub 3kg oburącz w tył ponad głową,-trucht za liderem lub bieg ciągły 600m (dla dziewcząt) i 1000m (dla chłopców).. Test Chromińskiego to test sprawności, który opiera się na wykonaniu trzech prostych prób: biegu na 60 metrów, rzutu 3-kilogramową piłką oraz biegu długodystansowego na 600 lub 1000 metrów w zależności od płci.. Skok wzwyż techniką flop pchnięcie Skok w dal techniką naturalną Biegi sztafetowe Indeks sprawności fizycznej Podstawowe elementy treningu lekkoatletycznego Do dyspozycji nauczyciela - start wysoki technika startu wysokiego - start niski technika startu niskiego,Do oceny wytrzymałości zastosowano test sprawności fizycznej w opracowaniu Z. Chromińskiego a wyniki biegów na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców przeliczono na punkty wg lekkoatletycznych tabel punktowych stosowanych w sporcie szkolnym..

Rzut piłką lekarską w przód np.jest jedną z 5 prób w teście sprawności fizycznej L.Denisiuka.

Pojęcie sprawności fizycznej jest pojmowane w odmienny sposób przez różnych teoretyków.. Dla jednych może oznaczać uprawianie danej aktywności ruchowej, dla drugich zaś muskularną sylwetkę ciała, czy też troskę o .. WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZREFORMOWANYM SYSTEMIE OŚWIATY 5.1.. Bieg krótki na 60 metrów / uczestnik pokonuje 1 raz odnośny dystans, a czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy /.. (Test Chromińskiego) Moc - skok w dal z miejsca (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej) Siła mięśni brzucha - skłony z leżenia (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej) Klasa V Semestr I i II Szybkość - bieg na 50m Wytrzymałość chłopcy bieg na 1000 dziewczynki bieg na 600 Gibkość - skłon w przód (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej lub Indeks Sprawności Fizycznej wg Zuchory)Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, (Dz.U.. Jest to zespół czynników o charakterze endogennym.IV - VIII (Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory, Test Sprawności Fizycznej Z. Chromińskiego, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej).. Test należy przeprowadzić w ciągu jednego dnia przy zachowaniu następującej koleności prób: 1.. Pracując od 1982 roku w szkole podstawowej korzystałem z wielu dostępnych testów.Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Bateria testów składa się z 8 prób.. Bieg krótki (40 - 60 metrów) Wykonanie: Badany pokonuje dystans 40 metrów (dzieci w wieku 7-9 lat) ze startu.. Zdolność ta uwarunkowana jest wiekiem ćwiczących i ich aktywnością ruchową.. (ocena) 1 przystępuje do sprawdzianu (ocena) umiejętnie wykorzystuje własny potencjał w biegu umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych wyjaśnia ideę paraolimpijską i olimpiad specjalnych2 Test Chromińskiego.. Skoczność - Skok w dal z miejsca.. Liczymy liczbę klaśnięć.. dla chłopców i 30 sekund dla dziewcząt / lub biegu na 300 m.- jako próba wytrzymałości : Test sprawności Z. Chromińskiego.. Rzut piłką lekarską Wykonanie: badany wykonujący rzut staje tyłem do pola rzutu w małym rozkroku i wykonuje rzut.. .Test sprawności fizycznej dla dzieci i młodzieży Z. Chromińskiego 1.. 1 poprawnie wykonuje start wysoki na komendy (ocena) umie rozłożyć siły na dystansie i utrzymać odpowiednie tempo biegu (ocena ) identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznejsprawność fizyczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt