Prezentacja na temat powodzi

Pobierz

Polega ona na odpowiedzi na następujące pytania: • Po co to robimy?. Na jeziorze utonęła kobieta, której kajak został przewrócony przez fale.. Skutki powodzi są bardzo rozległe i wielopłaszczyznowe do których należy zaliczyć: · utrata życia ludzi i zwierząt, · zalane grunty uprawowe, · ewakuacja ludzi, · zalane drogi szlaki kolejowe, mosty, zniszczone i uszkodzone inne obiekty inżynierskie i techniczne,zagroŻenia - powÓdŹ ,poŻar; przyjaŹŃ; zasady dobrego zachowania - przy stole i na przyjęciu.. przypada średnio: na Ziemi -7300 m 3 wody, w Europie -4560 m 3 wody,Fala powodziowa obejmuje swoim zasięgiem wszystko co znajduje się na jej drodze.. Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie czworokąta spalania: -materiał palny - utleniacz - ciepło -skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki) 2.W ciągu roku na kaŜdego mieszkańca Zasoby wody słodkiej na Ziemi kształtują się napoziomie 37,5 milionów km 3.. Mówiąco pogodzie mamy zwykle na myślisłoneczny,bezdeszczowy dzień.. Najważniejsze jest, aby pamiętać o późniejszym zlikwidowaniu źródła ognia., w tym powodzi oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie wrażliwych.ten temat) albo spore (wysoki poziom świadomości na temat zachodzących zmian, przegląd wiadomości na temat wybranych problemów).Natomiast 40% badanych deklaruje, że zwraca uwagę tylko na niektóre informacje związane z problemem skutków zmian klimatu.Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz..

przygotuj prezentację na temat Polski.

Powodzie błyskawiczne mogą nastąpić także wskutek zatoru lodowego na rzece, lub zostać spowodowane uszkodzeniem obiektu hydrotechnicznego (np. przerwaniem tamy).Prezentacja powódź 1 1.. Z kim najlepiej to robić?. INTENSYWNOŚĆ SUSZY 4.. Ostanio dodane.Na lekcji obejrzymy sobie film o powodzi z 1997 roku w Polsce : Dla chętnych dłuższy film o powodzi w Polsce w 1997 roku: .opracowanie w 1968 r. (z inicjatywy Polski) raportu ONZ na temat następstw użycia broni biologicznej i chemicznej (raport przyczynił się do uchwalenia 1972 konwencji o zakazie broni biologicznej i zakończenia negocjacji nad przyjęciem 1993 układu o całkowitym zakazie produkcji tej broni).Prezentacja na edb temat ZAGROŻENIA POWODZIOWE • pliki użytkownika czarna_mamba.98 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zagrożenia Powodziowe.pptx08.12.2021.. Użytki rolne 3 316,71 0,00 3 316,71 14 182 922 0,23 1. grunty orne pozostające gruntami ornymi 3 216,48 0,00 3 216,48 2. grunty przekształcone na grunty orne 99,86 0,00 99,86 5.. Powódź - przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych , zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych.Powódź jest to przejściowe zjawisko hydrologiczne, podczas którego wody rzeczne lub morskie wzbierają w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego powodują zatopienie znacznych obszarów lądowych - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, co prowadzi do wymiernych strat społecznych i materialnych..

Łąki i pastwiska 220,88 1,50 222,38 4 173 030 0,05prezentacja na temat Polski.

Znajdziesz tu informacje z kraju i ze świata.. Polska charakterystyka.. 02.12.2021.Obszary narażone na występowanie skutków suszy -ryzyko suszy R (ryzyko suszy) = Z (zagrożenie suszą) ∙ V (podatność na straty) kryteria hierarchizacja obszarów narażonych na występowanie skutków suszy 1.. Piszemy o wydarzeniach, polityce .Pokonać powódź na wyspie Watu.. OKRES WYSTĘPOWANIA SUSZY 3.. Do powodzi przyczynia się wiele zjawisk: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe, bardzo silne wiatry czy też cofka wodna.. iTo6Ej1mUI_d5e239.Prezentacja pożar 1.. CZAS TRWANIA SUSZY 2.. 04.12.2021 Warszawa.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH 5.Prezentacja "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego", pogadanka nauczyciela na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego.. • Co musimy zrobić?. To zjawisko jest bardzo niebezpieczne dla istot żywych, ponieważ powoduje, że tracą przytomnosć, zapadają w śpiączkę lub się duszą.. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych.. Rodzaj powodzi związanej z szybkim zalaniem nisko położonych obszarów, rzek i strumieni przez zwiększone opady deszczu spowodowane zazwyczaj przez burzę lub przez kilka burz..

Prezentacja slajdów nr 1, 2, 3, pogadanka nauczyciela na temat stosowanych w ochronie przeciwpożarowej symboli, znaków, sygnałów alarmowych.

Jest to jedna z najgroźniejszych i najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych.Wyróżniamy cztery rodzaje powodzi: opadową, roztopową, zatorową i sztormową.. .Pożary, ze wzglądu na ich przyczyny, możemy podzielić na trzy główne grupy: Pożary wywołane poprzez nieodpowiedzialne użycie ognia otwartego.. Człowiekowi podczas pożaru zagraża również dym .Wyładowanie było tak silne, że ludzie pospadali z ławek, na których siedzieli pod drzewem.. Są u nas wywiady, opinie i felietony.. Ponad 70% tracimy na skutek parowania, reszta -średnio 62km 3 -odpływa rzekami -głównie do Bałtyku.. POŻAR- niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.. W jakiej kolejności?. 4.Plik Zagrożenia Powodziowe.pptx na koncie użytkownika czarna_mamba.98 • folder Prezentacja na edb temat ZAGROŻENIA POWODZIOWE • Data dodania: 13 sty 2014Najbardziej grzejące rzeczy w polskim internecie, o których mówią Polacy.. grunty przekształcone na grunty leśne -6 466,21 1,00 -6 465,21 5.. Jesteście członkami społeczności zamieszkującej Watu, małą wyspę na Oceanie Indyjskim.. Uszkodzonych budynków jest tysiące.Najwięcej osób niedożywionych żyje w regionie Azji i Pacyfiku.. nakrywanie do stoŁu; co to jest przyjaŹŃ - konczenie zdań; jak siĘ piecze chleb?, patriotyzm - symbole narodowe; unia europejska dla dzieci - youtube; unia europejska; przyjaciele z innych karjÓw; prezentacja: polska w unii europejskiej2..

Warto wspomnieć również o uszkodzeniach obiektów hydrotechnicznych (np. tam).podjąć w czasie powodzi, aby zadbać o bezpieczeństwo najbliższych.

A tak naprawdęnie jest to zbyt poprawne określenie,ponieważpogoda jest zawsze, niezależnieod naszych odczuć- pogoda jest tym samym zarównow czasie .Spowodowane przez czynnik ludzki: W wyniku pożaru powstaje tzw. niedobór tlenowy, co oznacza, że stężenie tlenu w powietrzu spada do ok. 10%.. • Gdzie należy podjąć działania?Zjawiska powodziowe •• Wzrost temperatury powoduje te Ŝ uwolnienie wody uwi ęzionej dotychczas w wysokogórskich pokrywach śnie Ŝnych, lodowcach i otoczonych lodowymi barierami jeziorach, co prowadzi do nasilania zjawisk powodziowych.Pojęcie "pogoda" Pogoda warunkuje życiei działalnośćczłowiekana Ziemi.. Zauważyliście, że w ciągu ostatnich 5 lat znacznie wzrosła liczba opadów, co sprawiło, że rzeki na wyspie wylewają co najmniej dwa razy w roku.. zrób prezentację o Polsce.. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".. Słowa"pogoda"używamybardzo częstoi jego znaczenie wydaje sięnam oczywiste.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju.. rozpoznawać inne zagrożenia naturalne; wskazywać miejsca najbardziej narażone na klęski naturalne; postępować w przypadku wystąpienia pozostałych zagrożeń naturalnych.. Dlaczego jest to ważne?. Z tego na Polskę przypada około 220km 3 wody.. Podczas pracy wykorzystajcie metodę gwiazdy pytań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt