Uzupełnij dialog zdaniami a-e jedno zdanie podano dodatkowo

Pobierz

Niektóre wyrazy pasują do więcej niż jednej kategorii.. Wpisz w każdą lukę (1.-5.).. 2011-12-15 14:48:58Uzupełnij go wyrazami z ramki.. Rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu.. Podaj kilka (najlepiej około 10) rzeczowników w języku niemieckim które mają 2 lub 3 rodzajnikiuzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e tak aby powstał spójny i logiczny teks.. (0-4) Przeczytaj trzy zaproszenia na imprezy związane z biciem rekor - dów Guinnessa (A-C) oraz zdania 9.1.-9.4. jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki 2015-11-11 16:21:43 Uzupełnij zdania,wpisując w każdą lukę jeden wyraz z rami w ODPOWIEDNIEJ FORMIE.Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki .. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Jedno zdanie podano dodatkowo.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Workbook - strona 17 Klasa 4 szkoły podstawowej Przedmiot Język angielski Wybierz książkę English Class A1.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Question from @Gibon17 - Liceum/Technikum - Język niemiecki.. ( 3).. L. from pisa.Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nigdzie nie pasuje.. Question from @Wikisk6 - Szkoła podstawowa - Język niemiecki.. oznaczono brakujące zdanie (A-G), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. e) He didn't want to start nowDwa fragmenty zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do..

Uzupełnij tekst zdaniami od a-f. 4 zdania podano dodatkowo.

2012-06-13 14:48:16; Uzupełnij zdania 1-5 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.Uzupełnij dialog zdaniami.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. LANGUAGE BOOSTER 4 Przeczytaj ogłoszenia (4.1-4.4).. Przeczytaj poniższy dialog.. Jedno zdanie podano dodatkowo.. 2010-01-05 16:28:34Uzupełnij dialog na podstawie podanych informacji.. Uzupełnij luki 1-5. używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY DATA:6 maja 2021 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA:9:00 CZAS PRACY:120 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA:40 Instrukcja dla zdającego 1.. Workbook, Zeszyt ćwiczeń Strona 17 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie Wstawione podpunkty zostały pogrubione w tłumaczeniu.. Mar 8, 2021Uzupełnij poniższy e-mail zdaniamI A-F.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo .. More Questions From This .1 Podziel wyrazy z ramki na podane kategorie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nigdzie nie pasuje.. I've only had five.Wypełnij luki (1-5) zdaniami podanymi poniżej (A-F) tak, aby był on spójny i logiczny.. Uwaga!. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Pytanie 1.. 2021-05-05 14:01:12; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..

Uzupełnij dialog zdaniami a-e.- Zadanie 1: English Class A1.

Play a Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: kp76 23.5.2010 (09:03) Pomóżcie-ułóżcie dialog z języka angielskiego w zakresie klasy czwartej Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: marceli2 30.5.2010 (13:08) 1.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Przykład: - Wiem - powiedziała - że mnie nie znosisz.. Jedno że zdań podano dodatkowo 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama ekbielecka1oyc901 .. Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami zwrotnymi:1.. Jedno określenie podano d…Uzupełnij dialog właściwymi tekstami z zadania pierwszego .. Uzupełnij zdania zaimkami wskazującymi w odpowiedniej formie (dieser, diese, dieses, diesem, diesen) 1. .. Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Uzupełnij poniższy e-mail zdaniamI A-F.. Przeczytaj tekst.. Pytanie 2.. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania..

1.Uzupełnij dialogi zdaniami A-F. - Danke für die Einladung!

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1-9).. Jedno że zdań podano dodatkowo Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Narrację wplecioną w dialog należy oddzielić myślnikami z obu stron.. Uzupełnij tekst zdaniami od a-f. 4 zdania podano dodatkowo.. Uzupełnij luki (1-4) zdaniami (A-E).. Do każdego zdania dopasuj właściwe zaproszenie.. Zadanie 9.. Przeczytaj tekst i uzupełnij go podanymi zdaniami.. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Przykład: - Powinniśmy - powiedział - przemyśleć to raz jeszcze.. Pisz czytelnie.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Proszę o odpowiedź daje najj!. Gdy zdarzy się, że wpleciona narracja doprowadzi do zbiegu myślnika i przecinka, to przecinek należy pominąć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt