Zakony rycerskie prezentacja multimedialna

Pobierz

Monarchowie Rycerze Tau Zakon św. Jakuba z Altopascio Zakon św. Maurycego Wreszcie, wojska zakonne odznaczały się dobrą i efektywną organizacją.. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi pod tymi odnośnikamiNa tle ich rządów przewijały się również legendy o walecznych i prawych rycerzach, turnieje rycerskie oraz zakony rycerskie.. Została ona Aby utrzymać Królestwo Jerozolimskie organizowano kolejne krucjaty.Zakony rycerskie Powstały na początku XII wieku - joannici i templariusze Byli to rycerze-mnisi, składający śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa oraz dodatkowy, czwarty ślub - walki w obronie Kościoła.. Temat: My job.. Jednak ich skutki miały istotny wpływ na historię całego kontynentu.. Ochrona pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej zajmowały się zakony rycerskie .Programem ich życia było hasło "Módl się i pracuj".. Prezentacja multimedialna Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa) Portfolio Inne (jakie?). Krzyżacki 4.. Krzyżowcy ze zmiennym szczęściem toczyli boje w Ziemi Świętej.. Opisz uroczystość hołdu lennego.. Nie zapomnij o użyciu słów : feudalizm, senior, wasal, lenno, hołd.. 2018-03-03_160333 Pingwinek origami.krzyżowcy, zakony rycerskie - postać historyczna: papież Urban II Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału IV: Początki średniowiecza .. (przyczyny soboru, polska delegacja na soborze, działalność Pawła Włodkowica)..

Kazimierz wielki prezentacja lika78.

EWALUACJA: • podsumowanie zdobytych wiadomości,c) zakony rycerskie przenoszą swoją działalność do Europy.. Edyta GabryśSprowadzenie zakonu krzyżackiego do Polski było jedną z wielu prób podboju i chrystianizacji Prusów, czyli plemion żyjących pomiędzy dolną Wisłą a dolnym Niemnem.. Potwierdzeni em wykonaniaJudaizm - najstarsza religia monoteistyczna, prekursor chrześcijaństwa i islamu, narodowa religia Żydów.. Ogromny wpływ na jego obecny kształt miał czynnik historyczny.obecne w późniejszych epokach (zakony rycerskie i ich ewolucja, literatura rycerska itp.).. W celu obrony Królestwa Jerozolimskiego powołano zakony rycerskie.. Przyczyny wypraw krzyżowych Jerozolima, główny cel wypraw .7.. Walka 3.. Krolowie .Zakony - prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna przedstawiająca krótką charakterystykę zakonów, które powstały w okresie Średniowiecza (benedyktyni, cystersi, kameduli, zakony rycerskie, franciszkanie i dominikanie)oraz początki życia monastycznego..

Zakony rycerskie 1.

Multimedialna edukacja historyczna na ławeczce.. Przeludnieni w Europie, zajęcie przez Turków Ziemi Świętej oraz apel papieża Urbana II o wyzwolenie Jerozolimy były przyczynami zorganizowania wypraw zbrojnych (krucjat).. Konsekwencje krucjat: a) utrwalenie wrogości między chrześcijanami a muzułmanami, b) kupcy włoscy rozwinęli handel z Bliskim Wschodem - Arabami, c) wzór średniowiecznego rycerza ukształtowany w okresie krucjat - walczącego za wiarę.. Poczatki Panstwa Polskiego polonica.. Animacja i przejścia slajdów w .krzyżowcy, zakony rycerskie limskiego - przedstawia postać Urbana II - powstanie zakonów rycerskich: - umiejscawia na osi czasu daty: 1096 rok i 1291 rok .. prezentacja multimedialna Zadanie: Termin zakończenia prac: Materiały dla nauczyciela twórczo-badawczy.. Wielka wojna z Zakonem () (przyczyny wojny, bitwa pod Grunwaldem, I pokój toruński, skutki wojny, unia w Horodle).. Uczestniczyli w niej głównie Włosi i Francuzi Mimo wszystkich strat jakie ponieśli rycerze podbili Antiochię.. Bardzo przydali się w kolonialnej ekspansji państwa.. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.. Prowadzący wyjaśnia, że celem lekcji jest analiza przyczyn, przebiegu i skutków wypraw krzyżowych w średniowieczu.Dlaczego zakony rycerskie stały się symbolem epoki średniowiecznej?.

... Kazimierz wielki prezentacja lika78.

2018-03-03_150505 Praca w parach.. Przeznaczona dla uczniów gimnazjum lub starszych klas szkoły podstawowej.Wyprawy Krzyżowe Wyprawy krzyżowe (krucjaty) to wyprawy wojenne wojsk chrześcijańskich, organizowane w latach 1096 -1291 pod hasłami religijnymi (obrona Grobu Chrystusa i miejsc świętych w Palestynie przed niewiernymi) na tereny Bliskiego Wschodu.. Charakterystyczny, równoramienny zakonny krzyż jest znakiem popularnym w Portugalii, a i poza nią - znajdował .• oglądnie prezentacji multimedialnej dotyczącej rycerstwa średniowiecznego ( terminologia, kodeks rycerski, etos rycerski, elementy uzbrojenia, droga do rycerstwa, zakony rycerskie), • odpowiedź na ewentualne pytania, wyjaśnianie terminów niezrozumiałych, • praca z kartą pracy (załącznik).. Pierwsza krucjata została zorganizowana w roku 1096 i zakończyła się zdobyciem Jerozolimy i powstanie Królestwa Jerozolimskiego.Dużą rolę odegrały w tym procesie zakony rycerskie.. 4.Wymień skutki krucjat.. W Portugalii król nie chciał walczyć z Templariuszami, przeciwnie, praktycznie przemianował ich na Zakon Chrystusa.. 2018-03-03_145442 Biegowy test wyboru.. Gdy tylko są gotowe, zamieszczamy je między innymi: w nauczycielskich wersjach multi podręczników, na stronie przedmiotowej historii w zakładce "Materiały dydaktyczne" pod odpowiednimi tematami.WYPRAWY KRZYŻOWE..

Prezentacja multimedialna- animacja.

Na soborze w Konstancji.. - obecność, aktywny udział dyskusji x x x x x x .Wymień zakony rycerskie.. 5 .Przebieg lekcji (omawianym zagadnieniom towarzyszy prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela) Faza wprowadzająca (10minut) 1.. Dzięki tej metodzie możliwe jest łą-KONSPEKT DLA KLASY VII.. • Zakony Rycerskie - powstały, aby bronić Grobu Pańskiego i wspomagać chrześcijan w Ziemi Świętej.. Przeznaczona dla uczniów gimnazjum lub starszych klas szkoły podstawowej.Filmy edukacyjne.. Oblicz ile lat upłynęło od pierwszej krucjaty do upadku Akki.. Cele główne: Kształtowanie umiejętności językowych,Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfińskiego jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez "Turystykę Kulturową" mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce.. Rycerstwo zakonne nie traciło żadnej z zalet ciężkozbrojnejZakony rycerskie - Zintegrowana Platforma Edukacyjna Zakony rycerskie Szkoła ponadpodstawowa Historia krucjata Europa w okresie krucjat templariusze i joannici zakon rycerski templariusze niewola awiniońska joannici Udostępnij Wprowadzenie Przeczytaj Prezentacja multimedialna Film + Sprawdź się Dla nauczyciela work Tekst: Paweł ŻmudzkiZakon Białej Damy na Zielonej Tarczy - utworzony przez rycerza Boucicaut w 1399 r., jako zakon, który postawił sobie za zadanie obronę "bezbronnych i wydziedziczanych dam" Zakon Ostu - założony w poł. XVI w. przez króla Szkocji, Jakuba V, który miał na celu zjednoczenie szlachty szkockiej do walki z Anglią Zakon św.Prezentacja multimedialna - Zintegrowana Platforma Edukacyjna Prezentacja multimedialna Polecenie 1 Zapoznaj się z prezentacją, a następnie wykonaj polecenia.. Należeli do nich między innymi: Joannici, Krzyżacy i Templariusze.Uzbrojonym rycerzom udało się pokonać ostatnie 1500 km w niesprzyjających warunkach.. OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski.. Serdecznie pozdrawiam.. Lekcja 5 - 11 listopada.. Oprócz życia zakonnego prowadzili również działania wojskowe.. Nazwa bloku programowego: Look at me.. System feudalny 1.. Kontemplacja 5.. Nasze nowe filmy edukacyjne powstają sukcesywnie.. Łącznie ok. 3000 km.. Książęta polscy (Leszek Biały, Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki, Świętopełk Pomorski) wraz z polskimi biskupami dwukrotnie organizowali w latach 1222 i 1223 zbrojne wyprawy do Prus.Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, podręcznik.. Równocześnie judaizm jest zespołem wartości, norm i postaw etycznych wynikających z tradycji, obyczaju i religii narodu wybranego.. Zadania Temat pracy: Fotografia inspirowana sztuką renesansową, baroku bądź klasycyzmu.. Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018 09:00Wyprawy krzyżowe to okres 200 lat walk chrześcijan z muzułmanami o panowanie w Jerozolimie.. Tok lekcji: Na początku lekcji proszę uczniów o zapisanie tytułu nowego działu: .. dominikanie e) zakony rycerskie (byli to: joannici, templariusze i Krzyżacy)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt