Siarczan srebra karta charakterystyki

Pobierz

Plik PDF o rozmiarze 83.05 KB w języku polskim.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Udostępniamy Państwu zbiór Atestów Jakościowych (Świadectw Kontroli Jakości).. tel./fax (61) 285-47-00 Kontakt do osoby odpowiedzialnej za kart ę: 4. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Wojtasiak Magda - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) srebra powoduje liczne niezgodności recepturowe: wydziela się pod wpływem elektrolitów takich jak siarczan cynku, kwas borny, kwas solny czy roztwory alkaloidów; substancje należy wydać osobno po konsultacji z lekarzem.. SKŁAD I INFORMACJA O .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) Kwas siarkowy 0,1 mol/l.Plik SIARCZAN(VI) SREBRA.doc na koncie użytkownika msierpowska • folder BHP KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ • Data dodania: 13 gru 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.siarczan(VI) srebra(I) inne: siarczan srebra (niejednoznaczna nazwa), daw.. Wzór konstytucyjny: Ag 2 SO 4.. Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 4 of 7 Temperatura krzepnięcia / topnienia 655°C Temperatura samozapłonu niedostępne Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia niedostępne Temperatura rozkładu > 1000˚C Temperatura zapłonu tygla otwartego: brak .Siarczek srebra - karta charakterystyki..

siarczan srebrawy .

Aplikacje dostępne w. RegulaminKarty Charakterystyki dostępne są na 4/9 Srebra siarczan CZ Ochrona rąk Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.KARTA CHARAKTERYSTYKI SIARCZAN SREBRA Data sporządzenia: 2005-03-14 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI.. numer artykułu: 6791 Wersja: 3.0 pl Zastępuje wersję z: 30.01.2017 Wersja: (2) data sporządzenia: 11.01.2016 Aktualizacja: 04.08.2021 Polska (pl) Strona 1 / 18Siarczek srebra - szczegółowa charakterystyka niebezpiecznej substancji (skład, postępowanie z substancją, pierwsza pomoc) Siarczek srebra - karta charakterystyki Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.siarczan.vi.srebra.bhp.karta.charakterystyki.doc Rozmiar 112 KB: Fragment dokumentu: 1.. Pobierz załącznik.. Ogólne informacje : Wzór sumaryczny : Ag 2 SO 4. wydziela się też pod wpływem chlorku sodu, który pełni rolę środka izotonizującego; należy zmienić .Karty charakterystyki Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami..

Nazwa produktu: Siarczan(VI) srebra.

ROZTWORY MIANOWANE.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : SIARCZAN SREBRA Wzór chemiczny : Ag 2SO 4 Numer CAS : 10294-26-5 Numer WE : 233-653-7 Numer indeksowy : -Karta charakterystyki substancji chemicznej - srebra_siarczan_0_4Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Siarczan srebra ≥ 99%, p.a.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :617-008-00- Numer CAS :94-36- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneRoztwór buforowy pH 11 z dokładnością do +/- 0.05.. Wzór sumaryczny: Ag 2 O 4 S. Producent: Dostawca: Użytkownik: Telefon awaryjny: (042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce) 2.. Numer telefonu alarmowego Nr telefonu: 0-502 55-44-30 (czynny całą dob ę) SEKCJA 2.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego Data utworzenia / data aktualizacji: 2003-10-05/2008-09-08 1.. Roztwór buforowy pH 12 z dokładnością do +/- 0.05.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat Nr katalogowy: czda-136600119; cz.-136600425; -136602110; czda-basic-BA6600119;Strona: 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu REF Nazwa handlowa NANOCOLOR COD 1500, Big Pack 160 x 1.2 Istotne zidentyfikowaneMerck..

Karta charakterystyki substancji chemicznej - srebra_siarczan.

Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2012-09-15] Globalnie zharmonizowany systemProdukty i materiały chemiczne spełniające potrzeby polskich klientów laboratoryjnych.. Identyfikacja substancji / preparatu Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat Nr katalogowy: ; ; ; ; 0116500133Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Metanol Karl Fischer Rotihydroquant D suche, na KF miareczkowania numer artykułu: T193 Polska (pl) Strona 2 / 20 GHS02, GHS06, GHS08 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H225 Wysoce łatwopalna ciecz i parySodu Siarczek Sodu Siarczyn Sodu Stearynian Sodu Tiosiarczan Sodu Trójpolifosforan Sodu Węglan Sodu Wodorotlenek Sodu Wodorowęglan Sól Tabletkowana, Warzona Sorbitol Srebra Azotan Srebra Cyjanek Srebra Siarczan Stearyna (Kwas Stearynowy) Strontu Azotan Strontu Chromian Strontu Węglan Sykatywy Co, Zr, Ca ,Mn ,Mix Szkło Laboratoryjne.. Chlorek baru 2-hydrat (0,1N) Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) Kwas solny 0,2 mol/l.. główna / atesty jakościowe.. Siarczek srebra - szczegółowa charakterystyka niebezpiecznej substancji (skład, postępowanie z substancją, pierwsza pomoc) R1WNCVq26T6Gy.. W celu odnalezienia danej pozycji prosimy o podanie pary informacji: numer asortymentu i numer zakupionej serii.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11Płyn do zdobienia srebra..

Uwaga!siarczan(VI) srebra(I) inne: siarczan srebra (niejednoznaczna nazwa), daw.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt