Rewolucja francuska prezentacja multimedialna

Pobierz

Poddał się również monarcha, przybył z Wersalu do Paryża i zgodził się na powołanie Gwardii Narodowej, której dowódcą został La Fayett.. a. Francja była monarchią absolutną.. Ciekawostka.. Społeczny kontekst twórczości 5.. Kreatywność w miejscu pracy 6.. Geneza rewolucji w Rosji a. klęski militarne w I wojnie światowej - utrata zachodnich rejonów państwa - duże straty b. pogorszenie się warunków życia robotników i chłopów - niedostateczne zaopatrzenie w żywność i opał oraz drożyznaŚwięta w anglii listopada zaczynajĄ ŚwiĄteczne przygotowania.. Epoki.. Wprowadzono kalendarz rewolucyjny i nowe nazwy miesięcy, nawiązujące .Rewolucja rozpoczęła trzyletnią wojnę domową "czerwonych" (bolszewików) z "białymi" (zwolennikami dawnego ustroju).. Indywidualne cechy osób twórczych 3.. How to create a webinar that resonates with remote audiences1789-1795 Dokument ten uznawał wolność i równość za naturalne prawa każdego człowieka.. Sytuacja społeczna Sytuacja gospodarcza Sytuacja polityczna Społecze ństwo francuskie było podzielone na 3 stany duchowie ństwo posiadało liczne przywileje, posiadało 10% ziemi, otrzymywałoPlik Wielka Rewolucja Francuska.ppt na koncie użytkownika bouddicea • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 18 sty 2011Rewolucja francuska () Praeceptor 3 września 2016 20 września 2016 Możliwość komentowania Rewolucja francuska () została wyłączona..

Rewolucja francuska .

Udostępnij.. Wyślij zgłoszenie .. W jej następstwie stracono króla Ludwika XVI i powołano republikę.. Motywacja a procesy twórcze 4.. «to, co odbiera wolność, krępuje, zniewala» pisał trzysta lat temu Jean Jacques Rousseau.. gŁÓwne ulice w londynie oxford i regent street wyglĄdajĄ w tym okresie najpiĘkniej, a na trafalgar square moŻna spotkaĆ wiĘkszoŚĆ mieszkaŃcÓw miasta, gromadzĄcych siĘ wokÓŁ olbrzymiej choinki postawionej obok pomnika nelsona.Wielka rewolucja burżuazyjna we Francji Za panowania Ludwika XVI () nastąpił we Francji kryzys gospodarczy i polityczny.. Działy.. Opracowana została tzw. "konstytucja cywilna kleru", podporządkowująca duchowieństwo państwu i zobowiązująca do lojalności .-Wielka Rewolucja Francuska (1789) Zainicjowanie procesu demokratyzacji społeczeństw Filozofowie oświecenia Monteskiusz - stworzył zasadę trójpodziału władzy (ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza) Jan Jakub Rousseau - stworzył fundamentalna zasadę dla demokracji -suwerenności narodu 11.Rewolucja francuska wkroczyła w decydującą fazę.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Rewolucja francuska to okres w historii Francji przypadający na lata .Czas powstań, rozruchów i zamachów stanu, które doprowadziły do upadku monarchii i ustroju stanowego we Francji..

W ratuszu paryskim władzę ...Rewolucja francuska 14 lipca 1789 wybuchła rewolucja francuska, którą zapoczątkowało zdobycie paryskiego więzienia Bastylii.

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na .Rewolucja francuska, która miała miejsce we Francji w latach , często określana bywa mianem wielkiej rewolucji.. W czasie obrad rozniosły się pogłoski, że królewskie wojsko ma zaatakować Paryż aby przerwaćMarksizm tłumaczył rewolucje niezgodnością bazy z nadbudową - inna klasa społeczna miała środki produkcji i czerpała z tego korzyść, a inna wytwarzała dobra .Rewolucja francuska (podręcznik str. 184-189) "Człowiek rodzi się wolny, ale wszędzie żyje w okowach*" *okowy - 1.. 1 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Skomentuj.. Na przykład plac Ludwika XV zmieniono na plac Zgody.. Nazwy ulic, placów i gmachów w Paryżu przypominały Francuzom czasy monarchii absolutnej, toteż w trakcie rewolucji przemianowano… 1400 ulic.. Uwarunkowania twórczości i kreatywności 2..

c. społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany: - duchowieństwo - szlachta - stan trzeci (chłopi i mieszczanie - w tym bardzo zamożna burżuazja)Rewolucja francuska.

Film stworzony przez nauczycieli historii.Blog.. Idealna sprawa jeśli chodzi o powtórki do matury oraz egzaminu gimnazjalnego.. Opracowania tematów lub.. Pozostał stolicą Francji w okresie rządów Napoleona Bonaparte i restauracji Burbonów.Po raz pierwszy potwierdzono istnienie naturalnych praw jednostki w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 (Wielka Rewolucja Francuska).. Geneza rewolucji francuskiej; Przebieg i znaczenie Rewolucji Francuskiej; Inne materiały.. Licząc na to, iż uzyska potrzebne uchwały podatkowe, król zwołał Stany Generalne (po raz pierwszy od 1614 r.).Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Epoki.. Opracowania tematów lub..

Chociaż początkowo rewolucja definiowała się, jako pacyfistyczna i jednocząca w rzeczywistości dokonała skrajnych podziałów polityczno-społecznych, zademonstrowała ultramilitarystyczne ...Rewolucja francuska.

Rewolucje w Rosji 1.. «łańcuchy, kajdany».. Geneza rewolucji francuskiej; Przebieg i znaczenie Rewolucji Francuskiej; Inne materiały.. Geneza rewolucji francuskiej Francja w XVIII w.. Działy.. Wprowadzał swobodę wyznania, wolność myśli i słowa oraz druku.. b. władzę sprawował nieudolny Ludwik XVI z dynastii Burbonów.. Zapewniał też nietykalność osobistą.. (genewski pisarz tworzący w języku francuskim, filozof, pedagog; żył w latach )Plik Wielka Rewolucja Francuska.ppt na koncie użytkownika kaasiulka342 • folder Prezentacje multimedialne • Data dodania: 19 mar 2011REWOLUCJA BUR ŻUAZYJNA WE FRANCJI 1789 - 1799 1.. Spostrzeganie osób twórczych.. .Rewolucja Francuska z 1789 r., Ułatwiona przez oświecone myślenie i straszliwą przemoc pod koniec XVIII wieku, przyniosła Francji znaczące zmiany polityczne i społeczne.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. "Odważ się być mądrym"…Rewolucja Francuska.. Francja przed wybuchem rewolucji.. marcela.gajewska 2 lata temu.. 2) Skutki rewolucji dla Europy:Prezentacja porusza zagadnienia: 1.. Quiz w Poczekalni.. Zawiera nieodpowiednie treści?. Wygrali bolszewicy, co oznaczało utrwalenie pierwszego i największego na świecie państwa komunistycznego (Rosji Radzieckiej, później Związku Radzieckiego) - aż do 1991.. Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na .W 1790 roku rewolucja nieco uspokoiła się, uaktywnili się bowiem umiarkowani działacze sceny politycznej, zadowoleni z ukrócenia absolutyzmu, dążący do wyhamowania przemian (La Fa­yette, Mirabeau)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt